مرور برچسب

ریل توسعه

معادن فاریاب روی ریل توسعه قرار دارند

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان گفت: ظرفیت‌های معدنی شهرستان فاریاب که اکنون با ۳۲ معدن با اشتغالی بالغ بر ۶۵۹ نفر و ۱۰ پروانه اکتشاف با اشتغال ۴۰ نفری به فعالیت رسیده، نقش مهمی در شکوفایی…
ادامه مطلب ...