مرور برچسب

سازمان حمل و نقل و ترافیک

بررسى مشكلات ناوگان فرسوده حمل و نقل كرمان در گفت و گو با مسئولين شهردارى و شورا

حمل و نقل عمومی در سطح شهر مسئله‌ی بسیار مهمی است که این روزها کمتر به آن توجه می‌شود. بی توجهی به امر نوسازی و به روز رسانی ناوگان شهری موضوع قابل توجهى است. شهروندان به رفاه بیشتری در…
ادامه مطلب ...