مرور برچسب

ستاد اورژانس پیش بیمارستانی

نخستین مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی جنوب کرمان راه‌اندازی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بهره‌برداری ۲ پایگاه سلامت شهری، ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان جیرفت و نخستین مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی جنوب کرمان خبر داد.
ادامه مطلب ...