مرور برچسب

سرطان مثانه

بیشترین سرطان در بین مردان، سرطان مثانه

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به ارتباط جدی سرطان مثانه به اعتیاد، گفت: متاسفانه کرمان به دلیل درگیری بیشتر در زمینه اعتیاد میزان سرطان مثانه در بین مردان بیشتر است و بیشترین…
ادامه مطلب ...