مرور برچسب

سموم کشاورزی

محصولات گلخانه‌ای جنوب استان مشکلی برای صادرات ندارند

بحران سموم کشاورزی مدتی است گریبان صادرات ایران و اقتصاد کشاورزی را گرفته و چالش سلامت تولیدات کشاورزی، تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان شده است. رئیس اتحادیه گلخانه‌داران جنوب کرمان…
ادامه مطلب ...

محصولات گلخانه‌ای جنوب استان مشکل صادرات ندارند

بحران سموم کشاورزی مدتی است گریبان صادرات ایران و اقتصاد کشاورزی را گرفته است، آنچنان که آمار و ارقام نشان می‌دهد صادرات محصولات کشاورزی ایران ۱۵ درصد سقوط کرده است و کشاورزان زیادی…
ادامه مطلب ...