مرور برچسب

سید مصطفی آیت اللهی موسوی

لزوم تعیین تکلیف بناهای تاریخی کرمان، توسط مالکین| توان مرمت ندارید، واگذار کنید

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت بناهای تاریخی که مرمت و احیا نشده و برخی از آنها محل اقامت معتادین متجاهر شده، تاکید کرد: مالکان بناهای تاریخی باید وضعیت آن…
ادامه مطلب ...