مرور برچسب

صرفه جویی در مصرف آب

کرمان با کمبود آب مواجه است، مردم صرفه جویی کنند

محمد طاهری اظهار کرد: کرمان با کمبود آب مواجه است و در زمان گرمی هوا چون مصرف آب بالا می‌رود، این کمبود آب بیشتر حس می‌شود. وی می گوید: با توجه به افزایش مصرف بی رویه آب در پیک گرمایی،…
ادامه مطلب ...