مرور برچسب

فروش تراکم

اگر شهرداری توان مالی داشت حتی یک متر تراکم نمی‌فروختیم

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان در واکنش به انتقادات بر ضریب تراکم در مناطق شهری کرمان گفت:« ای کاش شهرداری توان مالی داشت تا فروش تراکم انجام نمی‌داد، زیرا فروش تراکم به معنای…
ادامه مطلب ...