مرور برچسب

فروچاله ها، جنوب کرمان

فروچاله‌ها جنوب کرمان را تهدید می‌کند

مهران عسکرپور در این باره افزود: خشکسالی موجب پایین رفتن آب سفره‌های زیرزمینی و ایجاد شکاف‌ و فروچاله‌هایی در برخی نقاط کشور شده است. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: فروچاله‌ها همچون…
ادامه مطلب ...