مرور برچسب

فعالان اقتصادی و صادرکنندگان

خدمات صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات معرفی شد

در نشست مشترک کمیسیون بازرگانی و بیمه، بانک و مالیات با حضور فعالان اقتصادی، خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران توسط مدیرکل امور مشتریان این صندوق و خدمات بانک توسعه صادرات توسط رئیس دایره…
ادامه مطلب ...