مرور برچسب

فناوری اطلاعات، شهربابک

۶۱ طرح ارتباطی و فناوری اطلاعات در شهربابک افتتاح شد

در راستای تحقق شعار سال و کمک به زیرساخت های رونق تولید ۶۱ پروژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شهربابک استان کرمان با ۳۲۴ میلیارد ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار گرفت.
ادامه مطلب ...