مرور برچسب

لوازم خانگی

پور ابراهیمی: حمایت از صنعت لوازم خانگی مطلق نیست| تولیدکنندگان باید قیمت‌ها را کاهش دهند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت از صنعت لوازم خانگی حمایت مطلق نیست بلکه مشروط به حضور در بازار‌های خارجی و مشارکت با تولید کنندگان خارجی جهت به دست آوردن بازار‌های منطقه‌ای است.
ادامه مطلب ...