مرور برچسب

ماموران برق گلباف

قبرهایی که سنگ ندارند| فداکاران خدمت در انتظار تایید شهادت

با گذشت بیش از ۸۰ روز از جان باختن ۶ نیروی اداره برق شهرستان گلباف و قول «شهید خدمت» محسوب شدن این افراد هنوز خبری از آن نیست. کارزاری نیز به همین منظور تشکیل شده که برای شرکت در آن…
ادامه مطلب ...