مرور برچسب

متقاضیان مسکن ملی

بعد از ۴ سال مسکن ملی شهر کرمان در مرحله خاک‌برداری

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بلدالامین برای دومین بار متوالی، مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان اعتراض کردند. بعد از ۴ سال پیشرفت فیزیکی پروژه‌ای که طرف قراردادش ستاد اجرایی حضرت…
ادامه مطلب ...