مرور برچسب

محرمانه

آمار مربوط به معضلات اجتماعی نباید محرمانه باشد

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان گفت: به اذعان کارشناسان اجتماعی آمارهای مربوط به مشکلات و معضلات اجتماعی به هیچ وجه نباید محرمانه باشد بلکه باید با اعلام درست و دقیق این آمار از…
ادامه مطلب ...