مرور برچسب

مدارس شبانه روزی

جبران کمبود معلم با فراخوان به پیشکسوتان

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: براساس بیانیه گام دوم انقلاب در آموزش و پرورش استان تکریم معلم، مدیریت منابع و مدرسه پویا را در دستور کار قرار داده ایم و معیشت همکاران نیز مورد توجه…
ادامه مطلب ...