مرور برچسب

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان

هوای امروز کرمان و رفسنجان برای تمام افراد ناسالم است

رضا جزینی زاده به ایرنا گفته: شاخص آلایندگی هوا از ساعات اولیه امروز صبح با عدد 74 آغاز شده و در ساعت 9 صبح امروز به 240 رسیده و گرد و غبار موجود در هوا شعاع دید را کاهش داده است. وی…
ادامه مطلب ...