مرور برچسب

مرغ

معمای مرغ| راه‌کار حل ریشه‌ای مشکل مرغ در کرمان چیست؟

ماجرای مرغ، معمایی که انگار در کرمان حل شدنی نیست؛ مسئله‌ای که ناتوانی مسئولان استان را در این زمینه نشان می‌دهد زیرا علی رغم جلسه‌های متعدد در خروجی چیزی گرانی و کمبود دیده نمی‌شود.
ادامه مطلب ...