مرور برچسب

مرکز درمان بیماران کرونایی

بیمارستان افضلی پور مرکز درمان بیماران کرونایی در کرمان

بیمارستان افضلی پور مرکز درمان بیماران کرونایی است که کادر درمان آن از همان ابتدا در خط مقدم جبهه سلامت قرار گرفتند. با شروع پیک سوم کرونا پای صحبت های تعدادی از آن ها نشستیم.
ادامه مطلب ...