مرور برچسب

مستاجران

از جمعیت بیکاران استان ۶۰ درصد سرپرست خانوار هستند

۵۸.۴ درصد متقاضیان بیمه بیکاری مستاجرند. بر اساس جدیدترین نتایج «نظرسنجی» موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از متقاضیان بیمه بیکاری که همچنان بیکار هستند، ۶۰ درصد بیکاران سرپرست خانوار…
ادامه مطلب ...