مرور برچسب

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان کرمان

تا صبح روز شنبه ١۷ مهرماه؛ ٣٠٠هزار کرمانى در سرشمارى مشارکت کردند

مهرداد سلیمانی شنبه ۲۴ مهر را آخرین مهلت سرشماری اینترنتی اعلام کرد و افزود با ثبت سرشماری این ۸۵ هزار خانوار، استان به میانگین کشوری نزدیک شد. مشارکت کرمانیها برابر با۹/۴۶ درصد جمعیت…
ادامه مطلب ...

تا صبح روز پنج شنبه ١۵ مهرماه؛ ۲۲۵ هزار کرمانى در سرشمارى مشارکت کردند

مهرداد سلیمانی با اعلام اینکه فقط یک هفته تا پایان سرشماری اینترنتی فرصت باقی است گفته در استان به طور متوسط روزانه ۱۰ هزار خانوار سرشماری خود را انجام دادند. وی بالاترین مشارکت را در…
ادامه مطلب ...