مرور برچسب

معاون عمرانی استانداری

اجرای پروژه‌های آبخیزداری با اهداف جلوگیری از خشکسالی در جنوب کرمان

صبح امروز آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استانداری، دڪتر احمدی مدیرڪل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب ڪرمان، دڪتر سعیدی مدیرڪل مدیریت بحران استان ڪرمان و ناوکی فرماندار شهرستان قلعه گنج از…
ادامه مطلب ...