مرور برچسب

معدن هجدک راور

مسئولان وزارت کار از معدن هجدک راور بازدید کردند

در این بازدید مدیرکل اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی و مدیر کل تامین استان کرمان و فرماندار راور نیز حضور داشتند. در ابتدای این بازدید مهندس رنجبر مدیر معدن هجدک به توضیحی از فضای کلی…
ادامه مطلب ...