مرور برچسب

منابع و مصارف استان

وضعیت منابع و مصارف استان همخوانی ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت منابع و مصارف استان همخوانی ندارد و در صورتی که منابع شرکت‌ها درصدی به استان آمده، باید گزارش کاملی در این زمینه ارائه و در سرجمع…
ادامه مطلب ...