مرور برچسب

منازل سازمانی

تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان تکذیب شد

رییس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان شایعات مطرح شده درباره نقض قانون و بی عدالتی در رسیدگی به پرونده مربوط به تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان را رد کرده و گفت: این…
ادامه مطلب ...