مرور برچسب

مهدی توحیدی

«دهکهان» محروم از هرگونه امکانات ورزشی

وقتی که از محرومیت می گوییم یعنی امکاناتی نیست، دقیقا یعنی روستا که هیچ شهر هم از ارایه خدمات غافل مانده و چاره ای نیست جز صبر کردن و چشم به راه اعتبار ماندن. روستای دهکهان، در کهنوج…
ادامه مطلب ...

شهربازی سرپوشیده از جیرفت میرود

وقتی که از شهر می گوییم شاید اولین چیزی که به زبان می آوریم همان امکاناتش باشد، این که چندتا سینما دارد یا اصلا جایی برای تفریح دارد؟ پارک های شهر چه شکلی اند؟ وسایل بازی برای بزرگترها…
ادامه مطلب ...