مرور برچسب

موج دوم هجوم ملخ ها

موج دوم هجوم ملخ های صحرایی و دریایی به کرمان

سعید برخوری  اظهار کرد: اولین مرحله مبارزه با ملخ از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد که بعضا دسته‌جات ملخ در جازموریان دیده شده بود. وی خاطرنشان کرد: اولین هجوم ملخ از شهرستان منوجان با…
ادامه مطلب ...