مرور برچسب

میدان بیرم آباد

راه‌اندازی ایستگاه پلیس در میدان بیرم‌آباد

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان در رابطه با میدان بیرم آباد بیان کرد: ساختمانی مربوط به اجراییات شهرداری در این محل قرار دارد که قرار است تغییر کاربری داده شود و ایستگاه پلیسی در این مکان…
ادامه مطلب ...