مرور برچسب

نحوه بازگشایی مدارس

معاون آموزش متوسطه: روال عادی مدارس در مناطق سفید حکم فرما است

معاون آموزش متوسطه، آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص نحوه بازگشایی مدارس توضیح داد: در وضعیت سفید روال عادی مدارس حکم فرما است و در وضعیت زرد دانش آموزان به دو گروه تقسیم و یک روز…
ادامه مطلب ...