مرور برچسب

نسخه نویسی

طرح دارویاری، تجویز و مصرف منطقی را محقق می‌کند

کرمان‌نو-معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم گفت:طرح دارویاری علاوه بر کنترل قاچاق معکوس دارو هدف مهم‌تر و بزرگ‌تر تجویز و مصرف منطقی دارو را دنبال می‌کند تا جلوی بسیاری از تجویزهای…
ادامه مطلب ...

پزشکان برای نسخه‌نویسی الکترونیک از بیمه سلامت کد کاربری دریافت کنند

دبیر طرح نسخه نویسی الکترونیک در کشور با بیان اینکه از اول اردیبهشت‌ سال جاری تولید و چاپ دفاتر بیمه در استان کرمان متوقف شده است گفت: پزشکان بدون مطب که ممکن است گاهی نسخه صادر کنند…
ادامه مطلب ...