مرور برچسب

هیات منصفه

اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات نماینده افکار عمومی هستند

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: هیات منصفه دادگاه مطبوعات نماینده افکار عمومی هستند تا در فرایند دادرسی و تشخیص تقصیر یا بی گناهی متهمان این جرائم مداخله و حضور داشته باشند و این…
ادامه مطلب ...