مرور برچسب

پایگاه الکترونیکی

بیش از سه هزار پایگاه الکترونیکی سنجش سلامت در کرمان وجود دارد

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت: بیش از سه هزار پایگاه نوبت گیری الکترونیکی به منظور اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان این استان در اختیار خانواده ها…
ادامه مطلب ...