مرور برچسب

پروژه های نیمه تمام

گزارش دهی مداوم از پروژه های نیمه تمام استان

محمدجواد فدائی  در شورای برنامه ریزی و مدیریت استان کرمان با اشاره به اینکه تا 15 آبان ماه باید حداقل 70 درصد جذب اسناد خزانه در استان انجام گیرد، گفت: دستگاه هایی که تا پایان آبان ماه…
ادامه مطلب ...