مرور برچسب

پیاز استمرار

برنامه کشت پیاز استمرار و بهاره در جنوب کرمان ابلاغ شد

 مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از ابلاغ برنامه کشت پیاز سال زراعی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در سطح سه هزار و ۲۰۰ هکتار و تولید ۱۸۰ هزار تن پیاز طرح استمرار و سطح ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار و تولید…
ادامه مطلب ...