مرور برچسب

کادر درمان کرمان

بخش بیماران مشکوک به کرونا در کرمان| رنج کادر درمان از کمبود امکانات

تصاویر منتشر شده از بخش بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستان افضلی‌پور کرمان نشان می‌دهد نه تنها خبری از لباس مخصوص برای پرستاران و کادر درمانی نیست که بعضا برخی حتی دستکش هم ندارند.
ادامه مطلب ...