مرور برچسب

کانون ریزگرد استان کرمان

ادامه‌دار بودن جدال ریزگردها در استان کرمان

از روز یکشنبه تا صبح دوشنبه هوای کرمان مانند روزهای قبلش نبود و مشخصا ذرات گرد و غبار در آسمان مشخص بود. این خبر جدیدی نیست چون هر ساله استان کرمان در همین روزها باید با بادهای 120روزه…
ادامه مطلب ...