مرور برچسب

کاهش اشتغال

نرخ ۱۱/۶درصدی بیکاری ۰/۲ کاهش داشت

محجوب محمدی| رضا اسماعیلی در نشست خبری امروز صبح در خصوص چگونگی اجرای برنامه توضیح داد: داوری این جشنواره در دو رده عمومی و تخصصی صورت می‌گیرد، متقاضیان ابتدا باید از فیلترهای اولیه…
ادامه مطلب ...