مرور برچسب

کسب و کارها

کشک خاطرات

خیلی زودتر از آن‌چه محاسبه کرده به مقصد می‌رسد. خیابان‌ها خلوت است و مغازه‌ها هنوز باز نکرده‌اند. از آینه ماشین به خودش نگاه می‌کند؛ خودش را نمی‌شناسد. این چشمان پر از ترس متعلق به…
ادامه مطلب ...