مرور برچسب

کودهای کشاورزی

آشفتگی قیمت ها در بازار سم و کود کشاورزی

افزایش قیمت کودهای پرکاربرد کشاورزان به بحث داغ این روزهای کشاورزان تبدیل شده است و کشاورزان از افزایش قیمت ۵ تا۷ برابری قیمت کود و سم کشاورزی می گویند و این موضوع را در کنار افزایش…
ادامه مطلب ...