مرور برچسب

کوهپایه

راین، بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی در استان

سطح زیرکشت گل محمدی در شهرستان کرمان را 85 هکتار بوده که  75هکتار از این میزان بارور و 10هکتار آن نهال است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان  گفته برداشت گل محمدی از 85 هکتار گلستان های…
ادامه مطلب ...