مرور برچسب

یارانه انرژی

مصرف برق زیاد چاه‌های کشاورزی، شامل یارانه انرژی نمی‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان گفت: هزینه برق مصرفی بیش از قدرت مجاز در پروانه بهره برداری چاههای کشاورزی شامل یارانه انرژی نشده و با قیمت تامین برق محاسبه می شود.
ادامه مطلب ...

سهم جنوب کرمان از یارانه انرژی صفر است

الهام پیپر_روزنامه کاغذوطن| جایگاه بخش کشاورزی به ‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی ‌از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است،…
ادامه مطلب ...