سهم هر علوم‌پزشکی از محموله ماسک وزارت صمت| اولویت با کادر درمان

معاون بازرگانی سازمان صمت استان کرمان گفت: محموله ماسک وزارت صمت بر اساس جدول وزراتخانه بین دانشگاه های علوم پزشکی استان توزیع می‌شود.

معاون بازرگانی سازمان صمت استان کرمان از ورود اولین محموله ماسک های سه لایه و N۹۵ وزارت صمت به استان خبر داد.

سینا خسروی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷۷ هزار ماسک به صورت رایگان در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم قرار داده است.

وی ادامه داد: هم اکنون این ماسک ها به کرمان رسیده و براساس جدولی که وزارتخانه سهمیه هر دانشگاه را مشخص کرده، توزیع می‌شود.

جدول توزیع این ماسک ها به شرح زیر است:

     ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ        ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﺳﻚ N95 ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ردﻳﻒ
درﺻﺪ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد
 

 

9.09%

 

 

60,575

4,132  

 

8.78%

 

 

16,754

1,728 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ بم ﻛﺮﻣﺎن 1
5,947 1,728 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ 2
12,176 2,228 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲرﻓﺴﻨﺠﺎن 3
3,004 864 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﺳﻴﺮﺟﺎن 4
35,317 10,207 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻛﺮﻣﺎن 4

 

خسروی ادامه داد: اولویت استفاده این ماسک ها برای بیمارستان ها و کادر درمان است.

 

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=45889
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.