چند آگهی مناقصه شرکت جهان فولاد سیرجان

شرکت جهان فولاد سیرجان چند مناقصه برگزار کرد؛ لذا از تمامی پیمانکاران معتبر که دارای گرید ۵ ابنیه، توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول هستند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از…
ادامه مطلب ...