افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کرمان

عطیه بهره بر_در گزارشی که مرکز آمار ایران از نیروی کار منتشر کرده است جمعيت فعال اقتصادي این طور تعریف شده است، تمام افراد 10 ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده)، كه در هفته ی تقویمي قبل از هفته ی آمارگیری (هفته ی مرجع) طبق تعریف كار، در تولیاد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشاركت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب مي شوند. همچنین نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر)، ضرب در 100.
*روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور از سال 90 تا 95
آمارها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور از سال 90 تا 95 با رشد 2.5 درصدی رو برو بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در سال 90 و 91 به ترتیب 36.9 و 37.4 بوده است و در سال های 92، 93، 94 و 95 با طی روند صعودی به ترتیب 37.6، 37.2، 38.2 و 39.4 درصد رسیده است.
*روند رو به رشد کرمان در نرخ مشارکت اقتصادی
استان کرمان نیز در طی سال های گذشته روند رو به رشدی در نرخ مشارکت داشته است و از آنجایی که نرخ مشارکت اقتصادی، یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیکاری و عملکرد اقتصادی است می توان گفت که استان کرمان در طی سال های گذشته عملکرد اقتصادی خوبی داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان کرمان طی سال های 90 و 91 روند نزولی داشته است که در این دو سال نرخ مشارکت از 34.3 درصد به 33.8 درصد نزول کرده است. البته در سال های 92 تا 95 نرخ رشد اقتصادی کرمان روند رو به رشد خوبی را داشته است. در سال 92 نرخ مشارکت اقتصادی 35.3 درصد، سال 93، 33.5 درصد، سال 94، 35.2 درصد و نهایتا در سال 95 با رشد 2.4 درصدی به 37.6 درصد رسیده است.
* افزایش نرخ مشارکت در دولت یازدهم
بنا به اظهارات مشاور ارشد اقتصادی دولت «با وجود این‌که سال 92 یکی از نامطلوب‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد ایران بوده است، اما در دو فصل نخست این سال، بالاترین نرخ‌های مشارکت رقم خورده است.» مسعود نیلی معتقد است «تغییر در فضای سیاسی کشور به‌دنبال روی کار آمدن دولت جدید، امید به آینده را در جامعه فزونی بخشید و این امیدواری خود را در افزایش نرخ مشارکت نشان داد.» در سال 95 هم با توجه به گزارش مرکز آمارها رشد مشارکت اقتصادی به 39.4 درصد رسید که گفته می شود عامل اصلی آن، به نتیجه رسیدن برجام باشد. این تغییرات بیانگر آن است که بخشی از جمعیت کشور با باز شدن روزنه امید به آینده، آماده ورود به بازار کار خواهند بود. به اعتقاد کارشناسان، «این جمعیت، گروهی هستند که به دلیل دلسردی از یافتن شغلی مناسب، خانه‌نشین شده بودند و بخشی از آسیب‌های اجتماعی موجود را شکل داده‌اند.»

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=10933
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.