قانون کار شامل حال دهیاران می‌شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه دهیاران را مشمول قانون کار دانست.

روز دوشنبه دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد.

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرر شده با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۲۰ شهریور ۹۸ هیأت وزیران که در آن مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ همچون آیین نامه سابق مواد ۷، ۹ و ۱۱ مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم است و دادنامه شماره ۳۸۸ تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند.

براساس این گزارش، مراجع یاد شده در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه هستند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری دادند.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=50719
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.