میزان وصول مطالبات بانک ها دو برابر رشد داشته است

رضا طالبی زاده از وصول مبلغ ۱۹۱۸ میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک های دولتی و خصوصی طی سال گذشته در این استان خبر داد و بیان کرد: علی‎رغم کمبود نیرو از سال ۱۳۹۴ تاکنون میزان وصول مطالبات بانک ها در هر سال نسبت به سال قبل از آن رشد دو برابری داشته بطوریکه در چهار سال گذشته با رشد ۸ برابری وصول مطالبات معوق بانک ها روبرو بوده ایم.

وی تصریح کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک در هر روز کاری به طور متوسط میزان ۶ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال از مطالبات معوق بانک ها را وصول می نماید.

او ادامه داد: در راستای حمایت از رونق تولید به دنبال تعطیلی هیچ واحد تولیدی و صنعتی فعالی نیستیم و وصول مطالبات بانک ها این موارد را مد نظر قرار می دهیم.

طالبی زاده اظهار کرد: با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تمامی پرونده های مطالبه مهریه بدواً بایستی در واحدهای اجرای اسناد رسمی مطرح شوند و بر همین اساس واحد اجرای اسناد رسمی با افزایش پرونده و تراکم ارباب رجوع مواجه شده اند بطوریکه پرونده های تشکیلی اجرا در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشد ۶۷ درصدی را نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.