اعلام برنامه نامزدهای نهایی شهرداری در حضور رسانه‌ها

اصلاح‌طلبان همواره خود را طرفدار شفافیت در امور معرفی می کنند. حال که اصلاح‌طلبان اکثریت شورای شهر کرمان را در اختیار دارند. انتظار افکار عمومی بویژه طرفداران جریان اصلاح‌طلبی از شورا این است که مردم و رسانه ها بر نحوه انتخاب شهردار نظارت داشته باشند و چون گذشته انتخاب شهردار پشت درهای بسته و با انواع بده و بستانهای معمول صورت نگیرد. این خواست عمومی طرفداران جریان اصلاحطلبی منجر به ایجاد کمپین‌هایی مبنی بر شفافیت انتخاب شهردار کرمان شده است. بنظر می رسد این خواسته افکار عمومی از چشم اعضای شورا پنهان نمانده از جمله محمد فرشاد خطاب به اعضای گروه جوانان مطالبه گر اصلاح طلب چنین نوشته است:

نظر به اینکه اغلب خانمها و آقایان عضواین گروه رامیشناسم و برای همه شما و دیدگاهتان  احترام قائل هستم بر خود فرض دانستم جهت استحضار و اطمینان خاطرتان نکاتی را معروض دارم.

۱-اعضاءیازده نفره شورای پنجم تاامروزحداقل پنج جلسه مشترک تشکیل داده ودرخصوص مسائل مختلف ازجمله تعدادو نحوه سازماندهی کمیسیونهاو همچنین انتخاب شهرداربحث وتبادل نظرکردند.

۲-توسط گروه‌های مرجع، افرا صاحبنظر، بعضی گروههای اجتماعی،معرفی اعضاء شورا و یا اعلام آمادگی خودافراد تاکنون  تعداد۲۶نفربرای تصدی شهرداری کرمان معرفی شده اند.

۳-بابررسی های همه جانبه توسط اعضاء شورا ازبین این۲۶ نفر تعداد۱۰نفرکه برای تصدی شهرداری براساس شاخص‌های تدوین شده مناسبتر تشخیص داده شده اند انتخاب گردیده اند.

۴-مقررشده که بااین ۱۰نفرمذاکره شودوپس از  اظهارتمایل ورضایت آنهااسامیشان اعلام گردد.

۵-پس ازدریافت برنامه ازافراداین لیست ۱۰نفره حداقل از۵نفر که برنامه جامع تری ارائه نمایند و توانائی آنها جهت انجام برنامه پیشنهادیشان برای اعضاء شوراءمحرز شود دعوت به عمل می‌آید تادریک جلسه علنی ودرحضورخبرنگاران واصحاب رسانه وحداکثردرهفته اول شهریورماه یعنی بلافاصله پس از استقرار رسمی شورا برنامه خودراارائه وازآن دفاع کنند.

۶-پس ازاین مرحله ودراسرع وقت شهردارازبین این افرادانتخاب ومعرفی خواهدشد.بدیهی است تاصدورحکم شهردار توسط وزیرکشور،شهرداری توسط یکی ازکارکنان رسمی واجدشرایط شهرداری به صورت سرپرستی اداره خواهدشدو با پیگیریهائی که به عمل خواهد آمدسعی خواهدشددوره سرپرستی به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.

 

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=13644
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.