رودری، از ریاست سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کنار رفت


معاونت توسعه، حکم سرپرستی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را گرفت

براساس شنیده‌های کرمان‌نو، محمدرضا وحیدی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حکم سرپرستی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان را گرفته است.

براساس شنیده‌های کرمان‌نو، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از رسایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنار رفت. محمدرضا وحیدی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حکم سرپرستی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان را گرفته است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=100171
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.