مرور

ویدئو

از سامانه TTAC برای یافتن داروهای کمیاب استفاده کنید

سامانه «تی تک»، برنامه ای است که با نصب آن علاوه بر کنترل اصالت دارو و دسترسی به اطلاعات داروها می توانید به داروخانه های فروش داروهای کمیاب در کشور نیز دسترسی داشته باشید.
ادامه مطلب ...