مرور

ویدئو

محصولات گلخانه‌ای جنوب استان مشکلی برای صادرات ندارند

بحران سموم کشاورزی مدتی است گریبان صادرات ایران و اقتصاد کشاورزی را گرفته و چالش سلامت تولیدات کشاورزی، تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان شده است. رئیس اتحادیه گلخانه‌داران جنوب کرمان…
ادامه مطلب ...