تبعات مالی حذف ۹۲۲ رام قطار

در ویدیو قبلی در خصوص عواقب حذف ۹۲۲ رام قطار گفتیم.

حذفی که به علت بدهی راه آهن به شرکتهای بخش خصوصی و فرسودگی و تعمیرات لکوموتیو‌ها اتفاق افتاد. اگر برای هر قطار ۴۰۰ صندلی در نظر بگیریم، حذف ۹۲۲ رام قطار یعنی حذف در مجموع ۳۶۸ هزار و ۸۰۰ صندلی. اگر هر بلیت را حدود ۳۸۰ هزار تومان حساب کنید، به عبارتی ۱۴۰ میلیارد تومان از جیب شرکت‌های زیان‌دیده پر کشیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.